Ralf Baggen - Praktijk voor Osteopathie

Onze praktijk is gespecialiseerd in Osteopathie. De klachten waarmee u een osteopaat kunt consulteren zijn zeer divers. Een osteopaat is geen vervanger van de huisarts of een medisch specialist. Het kan daarom verstandig zijn om contact op te nemen met uw huisarts om ziekte uit te sluiten. Wij geven u graag een kijk in onze praktijk en de specialismen waarmee wij u graag van dienst willen zijn.

De klachten waar een Osteopaat bij volwassenen kan helpen:

 

• Pijn in de rug• Darmklachten
• Schouderklachten• Menstruatieproblemen
• Sportblessures of verstuikingen• Buikpijn (maag- darmklachten)
• Whiplash• Chronische vermoeidheid
• Hoofdpijnklachten• Bekkenbodemproblemen
• Aangezichtspijn• Pre en postnatale klachten
• Incontinentie• Post operatieve klachten
• Nek- en rugklachten• Diarree of obstipatie
• Verzakkingen (ptose)• COPD ( astma, bronchitis, emfyseem)
• Auto-immuunziekte
(diabetisch mellitus, reuma, MS, Crohn, etc.)
• Vocht vasthouden ( in benen en of arm(en)
• Burn-out (functionele bijnier inefficiënte)• Chronische bijholteontsteking sinusitis) of oorontsteking otitis media)
• RSI (tennis- golfelleboog, Carpaaltunnel syndroom etc.)• TMG (beet en kaak problematiek)

De klachten waar een Osteopaat bij baby's en kinderen kan helpen

• Voorkeurshouding van het hoofd • Buikkrampjes
• Veel huilen, onrustig • Maagkrampjes
• Chronische oorklachten • Obstipatie
• Slaapproblemen • Slik of zuigproblemen
• Ontwikkelingsproblemen • Vermoeidheid
• Dyslexie (oculomotorius ) • Concentratie stoornissen
• Reflux problemen • Incontinentie

Onze Praktijk in Beeld

Algemene Informatie

Het consult
Het osteopathisch consult duurt 30 minuten en kost €82,50 (per 1 jan 2024) Na de behandeling kunt u het bedrag of te wel contant betalen of de factuur die u aan de balie krijgt eerst declareren bij uw zorgverzekeraar en daarna het geld overmaken per bank.

Vergoedingen
Een osteopathische behandeling wordt vanuit de aanvullende verzekering, deels of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Goed om te weten: osteopathie gaat niet af van je eigen bijdrage. U kunt bij de secretaresse aan de balie informeren hoeveel uw zorgverzekeraar exact vergoed.

NVO en NRO
Ik ben lid van de NVO ( Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) En het NRO ( Nederlands Register Osteopathie) Voor een juiste afhandeling van de vergoedingen zijn AGB-codes en een prestatiecode, welke allemaal op de factuur vermeld staan.

Een afspraak annuleren of verzetten
Verplaatsen of afzeggen van de afspraak kan kosteloos, indien u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doorgeeft. Beroepscode Osteopathie

Klachtenregeling
Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode voor ostepaten van het NRO en volgens de algemene voorwaarden van de osteopathie. Mocht je een klacht over een osteopathiebehandeling hebben of over mij persoonlijk, dan nodig ik u graag uit om uw klacht met mij te bespreken. Mochten wij er onverhoopt onderling niet uitkomen , kunt u altijd bij de klachtencommissie van het NRO terecht.