Onze praktijk

Algemene Informatie

Het consult
Het osteopathisch consult duurt 30 minuten en kost € 78,- Na de behandeling kunt u het bedrag of te wel contant betalen of de factuur die u aan de balie krijgt eerst declareren bij uw zorgverzekeraar en daarna het geld overmaken per bank.

Vergoedingen
Een osteopathische behandeling wordt vanuit de aanvullende verzekering, deels of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Goed om te weten: osteopathie gaat niet af van je eigen bijdrage. U kunt bij de secretaresse aan de balie informeren hoeveel uw zorgverzekeraar exact vergoed.

NVO en NRO
Ik ben lid van de NVO ( Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) En het NRO ( Nederlands Register Osteopathie) Voor een juiste afhandeling van de vergoedingen zijn AGB-codes en een prestatiecode, welke allemaal op de factuur vermeld staan.

Een afspraak annuleren of verzetten
Verplaatsen of afzeggen van de afspraak kan kosteloos, indien u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doorgeeft. Beroepscode Osteopathie

Klachtenregeling
Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode voor ostepaten van het NRO en volgens de algemene voorwaarden van de osteopathie. Mocht je een klacht over een osteopathiebehandeling hebben of over mij persoonlijk, dan nodig ik u graag uit om uw klacht met mij te bespreken. Mochten wij er onverhoopt onderling niet uitkomen , kunt u altijd bij de klachtencommissie van het NRO terecht.